ქართულ სამედიცინო ხელნაწერთა კატალოგის პრეზენტაცია